FIZIČKA AKTIVNOST

✓ omogućava bolju iskorišćenost glukoze i time smanjuje potrebu za insulinom,
✓ poboljšava krvotok,
✓ omogućava da se dostigne i održava željena telesna masa,
✓ smanjuje stres i napetost.

 

Fizička aktivnost mora da bude redovna i prilagođena starosti i mogućnostima pojedinca. Preporučuje se da traje bar pola sata dnevno u vidu šetnji, plivanja, vožnje bicikla. Povremeni veći napori se ne preporučuju, jer mogu izazvati velike oscilacije sadržaja glukoze u krvi. U tom slučaju više puta proveriti sadržaj glukoze u krvi i ukoliko je vrednost niska, preduzeti potrebne mere, npr. uzeti vanredan obrok.

Dijeta i fizička aktivnost su sastavni i nezamenljivi deo lečenja šećerne bolesti, bez obzira da li se koriste lekovi (tablete i/ili insulin) ili ne.