I edukativni kamp

U cilju obilježavanja dana dijabetesa, 14. Novembra, organizovan je kamp u Hotelu Sidro u Baru, od 11. do 14. Novembra (uključujući 14 kao dan centralne manifestacije obilježavanja u Crnoj Gori). NVO Plavi Krug kao inicijator događaja u saradnji sa bolnicom Bar, glavnim Sponzorima – Lukom Bar, Opštinom, Farmaceutskim kućama, obezbjedio je smještaj i transport za 20 pacijenata u cilju podrške pacijentima, u smislu njihove edukacije, fizičke aktivnosti, ishrane. Pacijenti, učesnici su aktivno učestvovali u radionicama, i pri tom su bile organizovane zabavne aktivnosti, sa ciljem da se kroz druženje podstakne komunikacija i razmjena iskustava. 

galerija