Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa

Bolest krvnih sudova - dijabetesna angiopatija

bolest krvnih sudovaPovišen sadržaj glukoze u krvi, pušenje i povišene masti u krvi štetno utiču na krvne sudove. U zidove krvnih sudova ugrađuju se masti, što znači da zidovi postaju deblji, a njihov unutrašnji presek uži. Protok krvi kroz takve krvne sudove se smanjuje, pa čak i prekida. Ovakva promena krvnih sudova u šećernoj bolesti zove se dijabetesna angiopatija, a javlja se na velikim i malim krvnim sudovima. Promene na malim krvnim sudovima se uglavnom dešavaju u očima i bubrezima. Promene na velikim krvnim sudovima otežavaju snabdevanje organa krvlju. Posledice su srčani udar i gangrena stopala i noge.

1.  Bolest velikih krvnih sudova - dijabetesna makroangiopatija   

2.  Bolest malih krvnih sudova - dijabetesna mikroangiopatija

Akcija "Želim..."