Webinar – Dijabetes u uslovima pandemije 10. 09. 2020.