Dijabetesno stopalo – faktori rizika

May 3, 2024

Dijabetesno stopalo je posljedica neuroishemijskih promjena koje se povremeno komplikuju dodatnom infekci­jom.
➡️ Pojava ulceracija na stopalu, zatim nastanak gangrene i posljedične amputacije značajni su uzroci morbiditeta i invalidnosti oboljelih od dijabetesa.
➡️ Dijabetesno stopalo se klinički manifestuje u vidu: ulceracije (sa infekci­jom ili bez nje), tipičnog deformiteta stopala (sve do Charcotove artropatije), pojave hroničnog otoka, ishemičnih pro­mjena, pa sve do nastanka nekroze i gangrene.
➡️ Faktori rizika za razvoj dijabetesnog stopala su brojni: trajanje dijabetesa preko 10 godina, muški pol, hronično loša glikoregulacija, prisustvo kardiovaskularnih, očnih i bubrežnih komplikacija svojstvenih dijabetesu, pušenje, loša edukacija za njegu stopala, nošenje neadekvantne obuće i dr.
➡️ Prisustvo više faktora rizika za razvoj dijabetesnog stopala povećava vjerovatnoću da će se javiti kliničke promjene.

➡️ Rano otkrivanje osoba sa rizikom za razvoj dijabetesnog stopala uslov je za adekvatno liječenje i smanjenje rizika od amputacija.

📢 Simpozijum “Dijabetesno stopalo” sa međunarodnim učešćem.
📅 24-25. maj
📍Bar, Crna Gora
Hotel Princess
▪️Organizatori: Udruženje endokrinologa Crne Gore
NVO “Društvo za borbu protiv šećerne bolesti-Plavi krug Bar”.
🌐 www.dijabetes.me

Podijeli na društvenim mrežama

Najnovije objave

Najnovije objave