OTVARANJE KAMPA

Tema ovogodišnjeg XI Kampa – Edukacija edukatora u dijabetesu – naglašava važnost kontinuirane brige i podrške osobama sa dijabetesom, kako bi im se pomoglo da upravljaju svojim stanjem i spriječe komplikacije.
 
Medicinskim sestrama i drugim zdravstvenim radnicima treba obezbijediti priliku za nadogradnjom već stečenog znanja – što ovaj Kamp i ima kao svoj cilj!
Tokom trajanja Kampa, akcenat je na tome da se dijabetes:
🔵 Ne treba smatrati preprekom za trudnoću;
🔵 Može držati pod kontrolom uz pravilnu ishranu, fizičku aktivnost i terapiju;

Svim polaznicima Kampa biće prenešeno znanje i o savremenim načinima liječenja dijabetesa – posredstvom insulinskih senzora i pumpi; ali i o potencijalnim komplikacijama koje ovo stanje sa sobom nosi – pojava dijabetskog stopala.
Poveži se, mijenjamo dijabetes!

galerija