November 2022

Svjetski dan borbe protiv šećerne bolesti, koji se u svijetu i kod nas obilježava 14. novembra, dodatni je povod da skrenemo pažnju na nivo prisutnosti ove bolesti u Crnoj Gori.  Šećerna bolest je najzastupljeniji i najznačajniji...