Jednostavno uvođenje insulina u terapiju

Jednostavno uvođenje insulina u terapiju

Diabetes melitus tip 2

Jednostavno uvođenje insulina u terapiju:
✓ Otpočeti lečenje NPH insulinom u dozi 0,2 ij/kg
✓ Primenjivati istu dozu insulina u isto vreme svakog dana (u vreme večere ili pred spavanje)
✓ Nastaviti terapiju oralnim antihiperglikemijskim agensima

Jednostavno titriranje doze insulina:
✓ Doza se titrira na osnovu rezultata samokontrole glikemije našte (FBG)
✓ Titracija doze se zasniva na prosečnoj vrednosti tri uzastopna merenja glikemije našte pre doručka

Podešavati dozu jednom nedeljno.