KRITERIJUMI ZA POSTAVLJANJE DIJAGNOZE

Dijagnoza tipa 2 dijabetesa se postavlja ako se uz tipične simptome za dijabetes utvrdi:

✓ glikemija našte veća od 7 mmol/L ili ako je
✓ u bilo kom slučajnom uzorku glikemija veća od 11,1 mmol/L ili
✓ u 2h OGTT-a veća od 11,1 mmol/L.

Za skrining tipa 2 dijabetesa predlaže se određivanje glikemija našte u svih osoba starijih od 45 godina i to svake tri godine.

 

Kod asimptomatskih osoba iz rizičnih grupa skrining se vrši i u mlađim godinama.