Lečenje dijabetes melitusa tokom akutne bolesti

Lečenje dijabetes melitusa tokom akutne bolesti

Za razliku od njih, deca sa loše kontrolisanim dijabetesom imaju oslabljen imunitet i povećanu sklonost ka različitim infekcijama. Svaka bolest može da poremeti kontrolu dijabetesa. Stoga je veoma važno da se poznaju osnovna pravila koja treba da se poštuju u slučaju oboljenja koja su uopšte uzev česta u dečijem uzrastu.

Ključne preporuke
✓ Svaka bolest (što je najčešće infekcija) mora da se leči na odgovarajući način, najčešće isto kao i kod deteta koje nema dijabetes. Zato dete treba obavezno da se odvede na pregled kod pedijatra u Dom zdravlja.
✓ Bolest može da dovede kako do pada, tako i do porasta nivoa šećera u krvi. Infekcije praćene povišenom telesnom temperaturom (na primer prehlada, grip, upala uha, infekcije mokraćnih puteva, upala pluća) najčešće prouzrokuju porast koncentracije šećera u krvi. S druge strane, oboljenja koja se manifestuju mukom, prolivom i povraćanjem prouzrokuju pad šećera u krvi.
✓ Zbog mogućih poremećaja u kontroli dijabetesa, koncentracija šećera u krvi (glikemija) treba da se meri mnogo češće nego inače, a na početku bolesti na svaka dva do tri sata.
✓ Akutna bolest može da prouzrokuje ketonuriju (pojava ketona u mokraći) ili čak ketoacidozu.

Ketoni u mokraći treba da se prate redovno. Pojava ketonurije znači da se kontrola dijabetesa poremetila i ona može biti udružena sa niskim, normalnim ili visokim nivoom šećera u krvi. Umerena ili izražena ketonurija je signal za hitno reagovanje. Najčešća greška koju roditelji prave tokom perioda bolesti je upravo zaboravljanje redovnog određivanja ketona u mokraći!
✓ Ne izostavljajte redovne injekcije insulina. Često su potrebne i dodatne količine insulina. Ako su koncentracije šećera u krvi niske, potreba za insulinom može biti smanjena, ali je insulin uvek neophodan. Jedino uz njegovu primenu može da se prekine stvaranje ketona. Vidite tabelu za izračunavanje doze insulina. Ako ste u dilemi, pozovite telefonom odeljenje bolnice u kojoj se Vaše dete leči.
✓ U slučaju izražene hiperglikemije i ketonurije najbolje je da dete dobija regularni insulin (četiri ili više puta dnevno), a da se prva naredna doza izofan insulina izostavi.
✓ Važno je da kod kuće uvek imate dovoljnu količinu insulina kratkog dejstva zato što u toku bolesti često nastaje potreba za dodatnim količinama ovog insulina.

U dnevnik samokontrole upisujte sve tegobe deteta, doze insulina i rezultate testova (nivo šećera u krvi i mokraći i aceton u mokraći), kao i vrstu hrane koju dete uzima. To će Vam biti od velike pomoći kada se ponovo nađete u sličnoj situaciji.Zovite telefonom za savet ili dovedite dete u bolnicu u slučaju da je:
✓ Povraćanje često i obilno
✓ Koncentracija šećera u krvi stalno ispod 4 mmol/L
✓ Koncentracija šećera u krvi stalno iznad 15 mmol/L i pored davanja dodatnih količina insulina
✓ Ketonurija prisutna i pored davanja dodatnih količina insulina
✓ Opšte stanje deteta u pogoršanju ili se dete čudno ponaša
✓ Uzrok tegoba koje dete ima nejasan
✓ Jak ili neobičan bol u trbuhu
✓ Dete je malo (ima 3 ili manje godina) ili ima bolest pored dijabetesa
✓ Vaša zabrinutost ili strah vrlo veliki i ne znate šta treba da radite

Dodatna doza insulina kratkog dejstva