O udruženju

O udruženju

Formirano Društvo za borbu protiv šećerne bolesti ima već 60 članova. Čine ga dijabetičari i ljekari koji su u neposrednom kontaktu sa pacijentima oboljelim od ove bolesti. Predsednik Društva, dr Valentina Kalinić, apeluje na sve oboljele od dijabetesa, kao i na članove njihovih porodica da se učlane u Društvo.