OSNOVNA PRAVILA PROMENE DOZE INSULINA

Prilikom promena doza insulina treba voditi računa o sledećem:


✓ Da dete tog dana sve obroke uzme u uobičajeno doba dana i ne uzima vanredne obroke.
✓ Da se u jednom danu ne vrši promena više od jedne doze insulina.
✓ Da doza insulina treba da se promeni tek onda kada se tokom dva do tri uzastopna dana u isto doba dana registruje niska ili visoka koncentracija glukoze u krvi!
✓ Da dete tog dana ne dobija vanredne injekcije insulina.
✓ Da se ne prave velike promene u dozama insulina. Doze koje su manje od 10 jedinica menjaju se za 1/2 – 1 jedinice, a one koje su veće od 10 jedinica za najviše 2 jedinice.