Osnovna pravila promene doze insulina

Osnovna pravila promene doze insulina

Prilikom promena doza insulina treba voditi računa o sledećem:
✓ Da dete tog dana sve obroke uzme u uobičajeno doba dana i ne uzima vanredne obroke.
✓ Da se u jednom danu ne vrši promena više od jedne doze insulina.
✓ Da doza insulina treba da se promeni tek onda kada se tokom dva do tri uzastopna dana u isto doba dana registruje niska ili visoka koncentracija glukoze u krvi!

✓ Da dete tog dana ne dobija vanredne injekcije insulina.
✓ Da se ne prave velike promene u dozama insulina. Doze koje su manje od 10 jedinica menjaju se za 1/2 – 1 jedinice, a one koje su veće od 10 jedinica za najviše 2 jedinice.

Uspešnost glikemijske
kontrole
Optimalna
Suboptimalna
Povezana s visokim
rizikom od komplikacija
Glikemija našte ili
pre obroka (mmol/l)
4,0 - 7,0
> 8,0
> 9,0
Glikemija 1,5 sat
posle obroka (mmol/l)
5,0 - 11,0*
11,1 – 14,0
> 14,0
Glikemija
tokom noći (mmol/l)
3,6 - 9,0
< 3,6 ili > 9,0
< 3,0 ili > 11,0
Hemoglobin A1c (%)
< 7,6
7,6 – 9,0
> 9,