OSNOVNI PRINCIPI

Nesumnjivo, najvažniji uslov uspešnog lečenja je da dete, roditelji i ostali članovi porodice steknu sva znanja i veštine neophodne za svakodnevno sprovođenje terapije dijabetes melitusa. Neposredni cilj lečenja je postizanje i održavanje što je moguće bolje glikemijske kontrole.

Način lečenja i terapijski ciljevi treba da budu usklađeni s uzrastom, telesnom, intelektualnom i emocionalnom zrelošću deteta, spremnošću roditelja i deteta da prihvate terapijske preporuke kao i materijalnim prilikama u porodici. Uspešno lečenje podrazumeva i izbegavanje komplikacija terapije insulinom, najčešće hipoglikemija. Postizanje idealne metaboličke kontrole posebno je teško kod male i predškolske dece naročito zbog rizika od teških ili neprepoznatih hipoglikemija.

Značaj suboptimalne glikemijske kontrole u ranom i predškolskom uzrastu na pojavu mikroangiopatskih komplikacija dijabetesa u kasnijem dobu nije dokazan. Stoga su kriterijumi dobre glikemijske kontrole kod dece tog uzrasta nešto manje strogi od kriterijuma koji se postavljaju kod starije dece i adolescenata. U svakom slučaju lečenje dijabetesa kod male i predškolske dece treba da obezbedi normalan telesni i emocionalni rast i razvoj, a kod starije dece i adolescenata i redovno školovanje i profesionalnu osposobljenost kao i sprečavanje kasnih komplikacija dijabetes melitusa.

Na osnovu rezultata nekoliko velikih studija, sprovedenih u svetu tokom poslednje dve decenije, dokazano je da je bolja glikemijska kontrola povezana s manjom učestalošću i kasnijom pojavom mikrovaskularnih komplikacija bolesti na očima, bubrezima i perifernim nervima.

 

Svako poboljšanje glikemijske kontrole izraženo i kroz najmanje smanjenje procenta HbA1c umanjuje rizik od nastanka kasnih komplikacija dijabetes melitusa.