PODSETNIK ZA PACIJENTE

✓ informišite se o svim mogućnostima lečenja;
✓ redovno vršite samokontrolu;
✓ redovno obilazite lekara i postavljajte mu što više pitanja;
✓ svakih 3-4 meseca obiđite dijabetologa;
✓ svaki put neka Vam provere nivo šećera u krvi, urin, glikozilirani hemoglobin(HbA1c), merenje iz Vašeg dnevnika samokontrole;
✓ jednom godišnje treba da Vam pregledaju očno dno, organizuju opšti
internistički pregled, izmere sadržaj masti u krvi i ocene funkciju bubrega.

 

Posebno treba da Vam pregledaju stopala;
✓ jednom godišnje pohađajte kurs o Vašoj bolesti ako za to postoje mogućnosti;
✓ uvek držite pri sebi šećer;
✓ sa sobom nosite karticu osobe obolele od dijabetesa;
✓ kada se pojave neprijatnosti i neobične situacije, posavetujte se sa svojim
lekarom;
✓ prestanite sa pušenjem;
✓ redovno se bavite propisanom fizičkom aktivnošću.