Praćenje koncentracije glukoze u krvi

Praćenje koncentracije glukoze u krvi

Merenje koncentracija šećera u krvi u kućnim uslovima predstavlja osnovni i neophodan uslov za uspešno lečenje šećerne bolesti. Redovno merenje koncentracija šećera u krvi:

✓ Pomaže detetu, roditeljima i lekaru u donošenju pravilne odluke o primeni potrebnih doza, odnosno tipova insulina.
✓ Sprečava nastanak hipoglikemija posebno onih koje nastaju noću.
✓ Pomaže razumevanju uticaja određene vrste hrane, fizičke aktivnosti i stresogenih događaja (infekcije, strah, „nerviranje“) na šećer u krvi.
✓ Pomaže u lečenju akutnih oboljenja deteta u kućnim uslovima i upućuje na neophodnost merenja koncentracije ketona u urinu (Videti postupak lečenja u toku akutnih bolesti!).
✓ Uz uslov postizanja bolje regulacije šećera u krvi smanjuje rizik od nastanka kasnih komplikacija dijabetes melitusa na očima, bubrezima i nervima.

Šta je sve potrebno za praćenje koncentracija glukoze u krvi u kućnim uslovima?Za uspešno izvođenje merenja koncentracije šećera u krvi potrebna je:
✓ Automatska lanceta – Služi za lakše dobijanje kapi krvi i treba da ima mogućnost podešavanja dubine uboda. Neophodno je da se lanceta menja posle svakog uboda (odnosno svakog dana) čime se sprečava nastanak infekcija na mestima uboda.
✓ Aparat glukometar – Omogućava očitavanje koncentracije šećera u krvi.
✓ Test trake – U glukometru određenog tipa mogu se koristiti samo trake istog proizvođača. Savremene trake kapilarnom aktivnošću uvlače potrebnu količinu krvi koja je izuzetno mala.

Kako se meri koncentracija šećera u kapi krvi?
1. Prvo treba oprati ruke toplom vodom jer to povećava protok krvi kroz sitne krvne sudove u koži. Dezinfekcija kože alkoholom treba da se izbegava jer njegovi tragovi na koži mogu uticati na tačnost rezultata merenja.
2. Pre uboda lancetom površina kože treba da se osuši na vazduhu.
3. Lancetom se ubode bočna strana jagodice jer je to manje bolno od uboda u vrh jagodice prsta. U slučaju da se na površini kože ne pojavi odmah kapljica krvi ruka treba da se ispruži duž tela na dole. Pojedini glukometri omogućavaju uzimanje kapi krvi i sa drugih mesta kao što su mesnati delovi dlana, nadlaktica, butina ili list noge. U tim slučajevima lanceta treba da se podesi na najveću dubinu uboda, a mesto uboda se prethodno protrlja da bi se povećao protok krvi.
4. Kap krvi se nanosi na traku (koja pre upotrebe izvesno vreme treba da bude na sobnoj temperaturi) tako da se u potpunosti pokrije označena površina. Nedovoljna količina krvi na traci
je jedan od najčešćih uzroka netačnog merenja.
5. Očitavanje koncentracije šećera u krvi glukometrom se izvodi prema uputstvu proizvođača. U savremenim aparatima rezultat se očitava posle veoma kratkog vremena.