PUTOVANJA

Odmor bi trebalo unapred planirati i dobro se pripremiti.
O tome se treba uvek posavetovati sa lekarom koji će obolelog podučiti kako da prilagodi lečenje novoj sredini i okolnostima.


Na put treba poneti:
✓ sve lekove
✓ insulin i injekcijski pribor
✓ hranu i kocke šećera

U toku putovanja su potrebna česta zaustavljanja radi odmora i planiranih obroka. U slučaju putovanja avionom, insulin se uvek nosi u ručnom prtljagu koji ide sa pacijentom u kabinu aviona.