Režim sa dve injekcije insulina u toku dana

Režim sa dve injekcije insulina u toku dana

Obe injekcije obično sadrže kombinaciju (mešavina) insulina kratkog i srednje dugog (izofan) dejstva. Ovaj režim se najčešće primenjuje kod dece u fazi remisije dijabetesa, zatim kod male dece koja imaju strah od injekcija, dece koja su celog dana u školi.

Koja su suviše mala da samostalno primene injekciju u vreme ručka kao i u porodicama koje nisu u stanju da zadovolje strože zahteve primene četiri injekcije insulina tokom dana. Glavni nedostatak režima sa dve injekcije je u tome što ne omogućuje prilagođavanje doza insulina promenama u unosu hrane ili promenama u fizičkoj aktivnosti ili prilagođavanje u toku interkurentnih oboljenja (infekcija).

Pošto ugljeni hidrati daju najveći doprinos porastu šećera u krvi posle obroka, od presudnog značaja za postizanje dobre glikemijske kontrole u režimu s dve injekcije insulina je količina ugljenih hidrata u svakom obroku. Količina ugljenih hidrata u određenom obroku iz dana u dan treba da bude približno jednaka!

Posle injekcije insulina obrok treba da se uzme najranije posle 30 minuta pošto insulin kratkog dejstva počinje da deluje tek posle 30 – 60 minuta. Najjače delovanje insulina kratkog dejstva je 1,5 do 3,0 sata posle primenjene injekcije i sabira se s početkom delovanja srednje dugo-delujućeg („mutnog”) insulina iz iste injekcije. U slučaju da je količina ugljenih hidrata u doručku prevelika to će izazvati hiperglikemiju posle doručka, a izostavljanje užine hipoglikemiju krajem prepodneva. Dobar način da se potvrdi dijagnoza tog problema je nalaz niske koncentracije glukoze u krvi pre ručka uz nalaz izražene glikozurije. Rešenje ovog problema je da se količina ugljenih hidrata u doručku smanji, a u prepodnevnoj užini poveća.

Da bi se procenilo delovanje insulina datih i u jutarnjoj i u večernjoj injekciji potrebno je da se u toku dana izvrše najmanje četiri merenja glukoze u krvi, odnosno pre sva tri glavna obroka i uveče pred spavanje sa ili bez merenja koncentracije glukoze u urinu. Merenje glukoze u urinu je pogodno za decu tokom boravka u školi.

Još bolji uvid u stepen glikemijske kontrole se dobija ako se koncentracija glukoze u krvi meri 1,5 – 2 sata posle obroka pri čemu se u obzir uzimaju kriterijumi glikemijske kontrole posle obroka.

Glukoza u krvi visoka
Treba da se poveća doza
Pre doručka ili tokom noći
Insulin srednje dugog dejstva uveče
Pre ručka
Insulin kratkog dejstva pre doručka
Pre večere
Insulin srednje dugog dejstva pre doručka
Pre spavanja
Insulin kratkog dejstva pre večere
Glukoza u krvi niska
Treba da sesmanji doza
Pre doručka ili tokom noći
Insulin srednje dugog dejstva uveče
Pre ručka
Insulin kratkog dejstva pre doručka
Pre večere
Insulin srednje dugog dejstva pre doručka
Pre spavanja
Insulin kratkog dejstva pre večere

Principi prilagođavanja insulina za decu koja primaju dve injekcije u toku dana – insulina kratkog dejstva i insulin srednje dugog dejstva pre doručka, odnosno pre večere.

Glukoza u krvi
Postupak
> 4 mmol/l (sa ili bez znakova hipoglikemije)
Smanjiti dozu insulina za 1-2 jedinice (10%)
4 - 8 mmol/ l
Dati istu dozu
> 9 mmol/l
Povećati dozu insulina za 1-2 jedinice (10%)
> 12 mmol/l
Potražiti uzrok
Hipoglikemija u vreme delovanja tog insulina
Smanjiti dozu insulina za 1-2 jedinice (10%)

Postupak koji treba da se primeni u zavisnosti od koncentracije glukoze u krvi, nalaza glukoze u urinu i stanja deteta u vreme delovanja odgovarajućeg insulina