SAMOKONTROLA

Zato je veoma važno da pacijent nauči kako da sam određuje sadržaj glukoze u krvi pomoću aparata za samokontrolu. Na osnovu dobijenih rezultata lečenje se može korigovati svakodnevno, što se zove samokontrola. Određivanje sadržaja glukoze u krvi: za merenje je potrebna kap krvi, zbog čega pacijent mora da se ubode, obično u jagodicu prsta.

 

Kap krvi se nanosi na posebnu traku za merenje glukoze u krvi, a merenje se vrši pomoću posebnog aparata. Rezultat se očitava sa ekrana aparata, a savremeni aparati imaju mogućnost “pamćenja” velikog broja rezultata merenja. Ipak, pacijent bi trebalo da beleži rezultate u posebnu svesku – dnevnik samokontrole, sa naznakom u koje doba dana je merenje načinjeno i u koje vreme u odnosu na obrok.

 

Potrebno je uredno beležiti rezultate.

Neophodno je da pacijent vodi dnevnik samokontrole u koji se pored doza insulina upisuje vrednosti nivoa šećera u krvi (bez obzira na to što savremeni glukometri čuvaju u memoriji veliki broj rezultata testiranja), vreme merenja šećera u krvi, znake hipoglikemije, podatke o intenzivnijoj fizičkoj aktivnosti ili stresnim događajima. Dnevnik samokontrole treba obavezno da se donese prilikom redovnih ili vanrednih pregleda kod lekara.