Pomjeriti starosnu granicu: Senzore da dobiju oboljeli od dijabetesa do 27. godine

February 10, 2023

Doktorka Valentina Kalinić, internista-endokrinolog i predsjednik udruženja Saveza dijabetičkih društava Crne Gore, kao i udruženja “Plavi krug –Bar”, pisala je direktoru Fonda za zdravstveno osiguranje Vuku Kadiću da ta ustanova pomjeri starosnu granicu za senzore za mjerenje nivoa šećera u krvi, koje pacijenti oboljeli od dijabetesa dobijaju kako bi unaprijedili kvalitet života.

Pravilnikom o ostvarivanju prava na medicinsko tehnička pomagala pacijentima u Crnoj Gori omogućeno je najsavremenije liječenje dijabetesa uz pomoć kontinuiranog glukoznog monitoringa.

Pacijentima sa tip 1 DM do 18 godine omogućeno je preko Fonda refundacija sredstava za kontinuirani monitoring glukoze CGM, jer ne postoji aparat za kontiniurani monitoring u Crnoj Gori.

Pošto nije registrovan za kupovinu, uz izvještaj ljekara, pacijenti tromjesečno dobijaju nadoknadu.

Težiti da senzore dobiju svi pacijenti tip 1 DM

“Pacijenti sa navršenih 18 godina gube taj status refundacije, međutim velika većina njih tokom nastavka školovanja nisu u stanju materijalno sebi da to priušte, a neophodno im je. S tim u vezi u ime udruženja Vas molim da starosnu granicu pomjerimo do 27. godine i da nastavimo refundiranje CGM, a težimo, ukoliko to bude moguće, da to obezbijedimo svim pacijentima s tip 1 DM (kojih ima 5-10 odsto) od ukupnog broja pacijenata s dijabetesom u Crnoj Gori”, navodi Kalinić.

Kontinuirani monitoring glukoze (CGM) osobama koje žive sa dijabetesom omogućuje da na svom mobilnom uređaju vide nivoe glukoze, trendove kretanja glukoze, kao i upozorenja u stvarnom vremenu (real time glucose monitoring). To se može omogućiti i njihovim članovima porodice, ljekaru i na taj način se njihovo stanje može pratiti tokom cijelog dana.

“Za održavanje dobre glikemije kod pacijenata sa dijabetesom, neophodno je omogućiti im 52 senzora i 1 transmiter na godišnjem nivou”, ističe doktorka.

Pacijentima sa dijabetesom tipa 1 u Crnoj Gori je osim ovog vida terapije, dostupna i insulinska pumpa.

“Da bi pacijenti iskoristili sve mogućnosti koje im pruža terapija insulinskom pumpom, neohodno je u Pravilnik uvesti CGM sistem kao posebnu kategoriju, a koji se sastoji od pumpe sa potrošnim materijalom, transmitera i senzora. Da bi pacijent održavao dobre glikemije, osim insulinske pumpe, potrebno mu je 52 senzora i 1 transmiter godišnje”, navela je doktorka Kalinić.

Godišnji trošak za senzore, koji se refundira preko Fonda zdravstva, a roditelji prethodno plaćaju, iznosi oko 1.700 eura (jedan senzor košta oko 60 eura i traje 14 dana).

Insulinske pumpe su izuzetno skupe. Jedna košta oko 4.000 eura, a rok trajanja je oko četiri godine.

 

Izvor: m.cdm.me, S.Đukanović

Podijeli na društvenim mrežama

Najnovije objave

Najnovije objave