Author: mother

"Time is tissue" je slogan međunarodnog neprofitnog udruženja D-foot. Slogan odražava ključnu važnost brzog i efikasnog reagovanja u brizi o zdravlju dijabetesnog stopala. Ne čekajte! Svaki trenutak je bitan. Pravovremena reakcija na svaku ranu ili povrijedu...

Dijabetesno stopalo je posljedica neuroishemijskih promjena koje se povremeno komplikuju dodatnom infekci­jom. ➡️ Pojava ulceracija na stopalu, zatim nastanak gangrene i posljedične amputacije značajni su uzroci morbiditeta i invalidnosti oboljelih od dijabetesa. ➡️ Dijabetesno stopalo se klinički...

Nova lista medicinsko-tehničkih pomagala, pumpe i senzori osobama sa dijabetesom do 26 godina, olakšice za onkološke pacijente Inovirana lista medicinsko – tehničkih pomagala od danas se primjenjuje u Crnoj Gori. Na listi su uvršteni senzori za...