Masti

Masti

Osnovni sastojci belančevina su aminokiseline:
Esencijalne amino kiseline (Ne stvaraju se u našem organizmu, pa ih moramo unositi hranom):

Ishrana