Author: Pla0viDmi4nDija1

Poštovane koleginice i kolege, U želji da pomognemo Vama i Vašim pacijentima obolelim od dijabetesa u svetlu pandemije virusom COVID-19 prosleđujemo Vam najnovije smernice i savete Američke Asocijacije za Dijabetes (ADA): Ljudi sa dijabetesom nemaju veću...

- Prethodna dva Kampa potvrdila su opravdanost ovakovog vida edukacije dijabetičara tako da sa još većom energijom i posvećenošću organizujemo ovogodišnji, treći po redu Kamp za dijabetičare. Imamo podršku sve većeg broja ljekara iz Crne...