Dijabetes Tip 1

Osnovni principi

Nesumnjivo, najvažniji uslov uspešnog lečenja je da dete, roditelji i ostali članovi porodice steknu sva znanja i veštine neophodne za svakodnevno sprovođenje terapije dijabetes melitusa. Neposredni cilj lečenja je postizanje i održavanje što je moguće bolje glikemijske kontrole.

Osnovna pravila promene doze insulina

Prilikom promena doza insulina treba voditi računa o sledećem:
✓ Da dete tog dana sve obroke uzme u uobičajeno doba dana i ne uzima vanredne obroke.
✓ Da se u jednom danu ne vrši promena više od jedne doze insulina.
✓ Da doza insulina treba da se promeni tek onda kada se tokom dva do tri uzastopna dana u isto doba dana registruje niska ili visoka koncentracija glukoze u krvi!

Režim sa dve injekcije insulina u toku dana

Obe injekcije obično sadrže kombinaciju (mešavina) insulina kratkog i srednje dugog (izofan) dejstva. Ovaj režim se najčešće primenjuje kod dece u fazi remisije dijabetesa, zatim kod male dece koja imaju strah od injekcija, dece koja su celog dana u školi, a koja su suviše mala da samostalno primene injekciju u vreme ručka kao i u porodicama koje nisu u stanju da zadovolje strože zahteve primene četiri injekcije insulina tokom dana.

Bazalno-bolusni režim sa insulinom kratkog dejstva

Bazalne potrebe za insulinom noću i između obroka (45 – 50% od ukupne dnevne doze) treba da se pokriju sa:
a. jednom injekcijom izofan insulina sa produženim dejstvom koja se daje uveče pred spavanje ili ako to nije dovoljno,
b. sa dve injekcije izofan insulina koje se daju ujutro i uveče ili,
c. jednom injekcijom insulinskog analoga s dugim delovanjem koji se obično daje uveče pred spavanje.

Osnovni pokazatelji glikemijske kontrole

Neophodni pokazatelji dobre kontrole su: odsustvo simptoma visokog šećera u krvi (obilno pijenje tečnosti, obilno i često mokrenje, noćno mokrenje, nedovoljno napredovanje ili gubitak u težini) uz trajno negativan šećer u urinu kao i odsustvo čestih i teških hipoglikemijskih kriza. Ipak, kod brojne dece i mladih sa dobrom glikemijskom kontrolom javljaju se blage hipoglikemije, ali sa niskom učestalošću.

Praćenje koncentracije glukoze u krvi

Merenje koncentracija šećera u krvi u kućnim uslovima predstavlja osnovni i neophodan uslov za uspešno lečenje šećerne bolesti. Redovno merenje koncentracija šećera u krvi:
✓ Pomaže detetu, roditeljima i lekaru u donošenju pravilne odluke o primeni potrebnih doza, odnosno tipova insulina.
✓ Sprečava nastanak hipoglikemija posebno onih koje nastaju noću.

Kada i koliko često treba meriti šećer u krvi?

U cilju odmora određenim danima merenje se izostavlja. U slučaju da dete ne prihvata više merenja šećera u krvi u toku dana, neophodno je da se samokontrola obavlja najmanje jedanput dnevno, ali uvek u različito doba dana.

Procena sadržaja ugljenih hidrata u obroku

Pored namirnica koje sadrže skrob (hleb, testenine, krompir, pirinač, pasulj) ugljeni hidrati se nalaze u mleku, voću, voćnim sokovima, obojenom povrću i, naravno, u slatkišima.

Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Sadržaj ugljenih hidrata u raznim namirnicama

Značaj glikemijskog indeksa hrane

Ugljeni hidrati iz različitih namirnica uneti u jednakoj količni imaju različit uticaj na porast šećera u krvi. Što je veći glikemijski indeks neke vrste hrane to znači da će obrok sa takvom hranom usloviti brži i veći porast koncentracije šećera u krvi

Privremene promene doza insulina

Hiperglikemija – U slučaju nalaza hiperglikemije poželjno je da se odmah proveri urin na ketone:
✓ Bez kliničkih znakova hiperglikemije i bez ketona u urinu – Daje se vanredna injekcija (u dozi koja ne bi trebalo da pređe 1/10 (jednu desetinu) ukupne dnevne doze insulina) ili nešto veća doza od redovne injekcije insulina kratkog delujstva ili analoga brzog dejstva (videti postupak izračunavanja korekcione doze insulina). Naredni obrok treba uzeti tek posle 45 minuta od injekcije insulina.

Lečenje dijabetes melitusa tokom akutne bolesti

Za razliku od njih, deca sa loše kontrolisanim dijabetesom imaju oslabljen imunitet i povećanu sklonost ka različitim infekcijama.
Svaka bolest može da poremeti kontrolu dijabetesa. Stoga je veoma važno da se poznaju osnovna pravila koja treba da se poštuju u slučaju oboljenja koja su uopšte uzev česta u dečijem uzrastu.

Postupak u slučaju hipoglikemije

Najčešći uzroci hipoglikemije su: izostavljanje redovnih obroka, prevelika doza insulina, intenzivna fizička aktivnost. Mala i predškolska deca češće imaju hipoglikemije od starije dece.